بهزاد

بهزاد

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
اسب کرنگ
تاب بنفشه بهزاد 12:21
2
هله عاشقان
تاب بنفشه بهزاد 06:53
3
غزالان حرم
تاب بنفشه بهزاد 05:57
4
تاب بنفشه (بی‌کلام)
تاب بنفشه بهزاد 03:46
5
تاب بنفشه
تاب بنفشه بهزاد 03:42
6
صبح سعادت
تاب بنفشه بهزاد 06:03
7
زهی عشق
تاب بنفشه بهزاد 06:57
8
گل در بهاران
تاب بنفشه بهزاد 04:50
9
بهار آمد
تاب بنفشه بهزاد 04:55
10
Rapture of Massy
حس عاشقانه بهزاد 05:20
11
Your Tranquillity
حس عاشقانه بهزاد 04:54
12
Simmering Souls
حس عاشقانه بهزاد 06:03
13
Gypsy Renassanse
حس عاشقانه بهزاد 04:44
14
Journey
حس عاشقانه بهزاد 06:01
15
Lost in Love
حس عاشقانه بهزاد 05:40
16
Desiring You
حس عاشقانه بهزاد 06:29
17
Kooshty
حس عاشقانه بهزاد 04:04
18
Loving Touch
حس عاشقانه بهزاد 03:40
19
Fantasy Man
حس عاشقانه بهزاد 05:02
20
مخالف سه‌گاه
درد محبت بهزاد 01:32
21
تصنیف درد محبت
درد محبت بهزاد 06:51
22
قطعۀ آواز سه‌گاه و مخالف همراه عود
درد محبت بهزاد 11:13
23
تصنیف بیا ساقی
درد محبت بهزاد 06:11
24
نوا (تصنیف یاد باد)
درد محبت بهزاد 07:45
25
قطعۀ آواز در گوشه‌هایی از نوا همراه نی
درد محبت بهزاد 08:21