بهرام حصیری

بهرام حصیری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
با تو خوشِ زمونه
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 06:48
2
بی‌تو خاکسترم
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 08:40
3
نغمه در نغمه
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 08:05
4
دعوت
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 05:47
5
اوج سحر
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 09:33
6
معجز عشق
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 05:52
7
دشت‌های کویری
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 06:37
8
شعر تَرِ باران
بی‌تو خاکسترم بهرام حصیری 07:01
9
درد و عشق و انتظار
تصویر خیال بهرام حصیری 07:17
10
ایام جوانی
تصویر خیال بهرام حصیری 04:25
11
تصویری از خیال
تصویر خیال بهرام حصیری 03:56
12
منم مجنون کویت
تصویر خیال بهرام حصیری 05:45
13
گریزان
تصویر خیال بهرام حصیری 05:52
14
او رفت و شب شد
تصویر خیال بهرام حصیری 06:13
15
در بستر غم
تصویر خیال بهرام حصیری 06:23
16
همراه نسیم
تصویر خیال بهرام حصیری 04:37
17
قلب عاشقان
تصویر خیال بهرام حصیری 05:11
18
بازیچه
تصویر خیال بهرام حصیری 04:18
19
تصنیف «جان عاشق»
جان عاشق بهرام حصیری 06:28
20
افشاری
جان عاشق بهرام حصیری 10:27
21
تصنیف «گل آفتاب‌گردان»
جان عاشق بهرام حصیری 13:32
22
تصنیف «کعبۀ آمال»
جان عاشق بهرام حصیری 07:45
23
بیات زند
جان عاشق بهرام حصیری 13:19
24
تصنیف «چلچله»
جان عاشق بهرام حصیری 07:28
25
من و دل
شور عاشقانه بهرام حصیری 05:46