امین جلیلیان

امین جلیلیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
اسمر
اسمر امین جلیلیان 07:03
2
یارهاکو؟
اسمر امین جلیلیان 05:39
3
بو وه ره م وه لا
اسمر امین جلیلیان 07:04
4
اسمر (بی‌کلام)
اسمر امین جلیلیان 03:51
5
کمرچین
اسمر امین جلیلیان 05:52
6
کم بوش بچم دیره
اسمر امین جلیلیان 06:30
7
ساقی
اسمر امین جلیلیان 06:15
8
وه عشق تو
اسمر امین جلیلیان 05:19
9
وهار هاودلی
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 04:10
10
ماه پری گل
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 05:30
11
شمامه
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 04:11
12
مانگه شو (شب مهتابی)
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 05:58
13
شویل کرماشان
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 03:34
14
چو انتظار
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 04:12
15
گافاری گل
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 04:16
16
بیستون
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 03:53
17
وهار هاودلی (بی‌کلام)
مانگه شو (موسیقی محلی کردستان) امین جلیلیان 02:17