امیر تفرشی

امیر تفرشی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
برنده
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:29
2
کی می‌تونه به من بگه
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:02
3
کاش می‌شد
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:37
4
روزنه
بخون با پاریلا امیر تفرشی 03:53
5
پت‌ومت
بخون با پاریلا امیر تفرشی 03:15
6
رهایم کن
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:21
7
رستاخیز
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:30
8
بخون با پاریلا
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:12
9
روزنه (ریمیکس)
بخون با پاریلا امیر تفرشی 05:27
10
عاشق شیدا
بخون با پاریلا امیر تفرشی 03:21
11
رهایم کن (ریمیکس)
بخون با پاریلا امیر تفرشی 05:33
12
ناکچرن
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:56
13
عاشق شیدا (ریمیکس)
بخون با پاریلا امیر تفرشی 04:38
14
ایستگاه آخر
بخون با پاریلا امیر تفرشی 01:42