اشکان کمانگری

اشکان کمانگری

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ بادآباد
بادآباد اشکان کمانگری 08:17
2
بادآباد
بادآباد اشکان کمانگری 07:49
3
چون دل به عشق دهی
بادآباد اشکان کمانگری 06:49
4
خروش
بادآباد اشکان کمانگری 05:53
5
ارغوان
بادآباد اشکان کمانگری 12:48
6
عزیزم!
بادآباد اشکان کمانگری 04:07
7
طرحی دیگر
بادآباد اشکان کمانگری 04:47
8
تک‌نوازی قانون
بادآباد اشکان کمانگری 03:20
9
وقت است که برخیزیم
بادآباد اشکان کمانگری 04:24
10
زرد، سرخ و ارغوانی...
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 06:22
11
ساز و آواز اصفهان، فرود به ماهور
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 09:58
12
دست در دست بهاران...
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 04:04
13
آنچه می‌خواهی نمی‌گویی...
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 02:58
14
تصنیف، آواز غروب دشتی، بیات ترک
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 13:25
15
در قطار...
زرد، سرخ، ارغوانی اشکان کمانگری 04:12