ارشد تهماسبی
تاریخ تولد: 28 دی 1336
شهر: الیگودرز

ارشد تهماسبی

در شهر الیگودرز در استان لرستان به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیل را در سنندج، همدان و تهران گذراند. اولین اساتید او در ساز تار، کاظم لباسی و سیاوش دیهیمی بودند و مقدمات موسیقی را نزد محمدرضا لطفی فرا گرفت. او برای ادامۀ موسیقی به تهران رفت. وی در مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی ایران در کلاسهای لطفی و هوشنگ ظریف شرکت می کرد. تهماسبی در سال 1358 وارد دانشگاه موسیقی تهران شد ولی بهد از یک سال دانشگاه را ترک کرد. وی در سال 1360 عضو گروه چاووش شد. او در چاووش با حسین علیزاده (استاد دیگرش)، محمدرضا لطفی و پرویز مشکاتیان همکاری‌کرد و آهنگ‌های بسیاری با آنها در کانون چاووش ظبط کرده‌است. ارشد در سال 1360 کلاس‌های آموزش تار و سه‌تار تشکیل داد و به افراد بسیاری، موسیقی را تعلیم داده‌است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 00:55
2
کرشمه (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 00:43
3
درآمد خارا (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:22
4
رهاوی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 00:40
5
اوج (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:38
6
شهناز (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:37
7
قرچه (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:23
8
رضوی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:31
9
رضوی با تحریر جوادخانی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:45
10
بزرگ (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 00:41
11
دوبیتی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:04
12
حسینی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 02:03
13
زیرکش سلمک، حزین، فرود (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:43
14
گریلی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 02:30
15
مثنوی (دستگاه شور)
جواب آواز ارشد تهماسبی 02:08
16
درآمد (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 03:03
17
سیخی (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:14
18
رامکلی (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:10
19
رامکلی، نوعی دیگر (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:11
20
خسرو و شیرین (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:07
21
خسرو و شیرین، نوعی دیگر (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 02:12
22
گوری (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 01:35
23
حجاز (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 04:55
24
چهارپاره یا چهارباغ (ابوعطا)
جواب آواز ارشد تهماسبی 02:00
25
درآمد اول (آواز بیات ترک)
جواب آواز ارشد تهماسبی 00:50