اسماعیل ادیب خوانساری
تاریخ تولد: 1280
تاریخ فوت: 6 فروردین 1361
شهر: خوانسار

اسماعیل ادیب خوانساری

اسماعیل ادیب خوانساری، نخستین خواننده مرد در رادیوی ملی ایران بود.
ادیب از سال ۱۳۰۳ تا سال ۱۳۰۹ گاه در اصفهان گاه در تهران به سر می‌برد. در سال ۱۳۰۹ وارد خدمات دولتی شد و کار اداری خود را از ۱۶ مهر ماه ۱۳۰۹ در بلدیه که همان شهرداری تهران امروزیست آغاز کرد. در سال ۱۳۱۹ وقتی برای نخستین بار در ایران رادیو ملی تاسیس شد، در حالی که سی‌ونهمین سال زندگی را می‌گذراند به عنوان نخستین خوانندۀ مرد را در رادیوی ملی ایران به رادیو دعوت شد. او در آن دوره با نوازندگانی چون ابوالحسن صبا، علی اکبر شهنازی، حسین یاحقی، مهدی خالدی، مرتضی محجوبی همکاری می‌کرد.
آثار او در صفحات گرامافون ۷۸ دور (صفحات سنگی)، آثار رادیویی، آوازها و تصانیف همراه با ساز و ارکستر و تعداد بیشماری ضبط‌های خصوصی و خانگی به‌جا مانده‌است. از آوازهای محلی بختیاری (اجرا شده باارکستر انجمن موسیقی ملی) «شلیل» و «خون دل» قابل ذکراست.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد، چهارمضراب ماهور
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 04:02
2
درآمد اول ماهور با تحریر
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:00
3
درآمد «نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:41
4
داد «نه هرکسی که کلاه کج نهاد و تند نشست»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:42
5
داد و گشایش و فرود «وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:42
6
شکسته «به قد و چهره هر آن‌کس که شاه خوبان شد»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 03:32
7
حصار فرود «بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:43
8
نیریز و فرود «تو بندگی چو گدایان به‌شرط مزد نکن»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 00:31
9
فرود و داد «بخت آیینه ندارم که در او می‌نگری»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:26
10
عراق، نهیب و فرود به ماهور «من چنان عاشق رویت که ز خود بی‌خبرم»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 04:05
11
درآمد و چهارمضراب نوا
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 02:35
12
درآمد اول نوا با تحریر
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:06
13
درآمد «رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:50
14
گردانیه «صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 00:53
15
جواب تار
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 00:43
16
افشاری و فرود به نوا «چنان کرشمۀ ساقی دلم ز دست ببرد»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:30
17
رهاب «مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:04
18
خجسته و رهاب «شراب نوش کن و جام زر به‌حافظ ده»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:23
19
شاه‌ختایی «جان ندارد هرکه جانانیش نیست»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 02:12
20
قجر، نهفت و فرود «عارفان در پیش صاحبان»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 02:29
21
درآمد و چهارمضراب شور
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:27
22
درآمد اول شور با تحریر
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 00:38
23
درآمد «خلاف دوستی باشد به‌تَرک دوستان گفتن»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 01:49
24
درآمد دوم «چنانت دوست می‌دارم که وصلت دل نمی‌خواهد»
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 02:52
25
درآمد سلمک
آوازهای ادیب خوانساری (مجموعۀ اول) اسماعیل ادیب خوانساری 00:52