ابوالحسن اقبال‌آذر
تاریخ تولد: 1245
تاریخ فوت: 3 اسفند 1350
شهر: قزوین

ابوالحسن اقبال‌آذر

ابوالحسن قزوینی فرزند ملا موسی معروف به «اقبال‌السلطان» و «اقبال آذر» در سال 1245 خورشیدی در بخش الوند در هفت کیلومتری جنوب قزوین دیده به جهان گشود. آموزش ردیف‌های موسیقی را نزداستاد جناب قزوینی آموخت. خوانندگی را درآیین تعزیه خوانی آغازنمود. به همراه گروه تعزیۀ قزوین برای اجرا بارها در «تکیۀ دولت» تهران و نیز در تبریز تعزیه‌خوانی نمود. خوانندگی وی،ن مونه‌ای ازشیوۀ آوازی مکتب قزوین است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ساز و آواز
آسمان 05:14
2
دستگاه شور
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 17:46
3
آواز ابوعطا
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:34
4
آواز بیات ترک
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:39
5
آواز افشاری
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:47
6
دستگاه سه‌گاه
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 17:24
7
دستگاه چهار‌گاه
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 12:23
8
دستگاه نوا
آوازهای اقبال آذر (1) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:18
9
دستگاه ماهور
آوازهای اقبال آذر (2) ابوالحسن اقبال‌آذر 17:56
10
دستگاه همایون
آوازهای اقبال آذر (2) ابوالحسن اقبال‌آذر 19:26
11
آواز بیات اصفهان
آوازهای اقبال آذر (2) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:57
12
آواز افشاری 1
آوازهای اقبال آذر (2) ابوالحسن اقبال‌آذر 22:36
13
آواز افشاری 2
آوازهای اقبال آذر (2) ابوالحسن اقبال‌آذر 06:43
14
ابوعطا (حجاز)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:25
15
افشاری
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:11
16
تصنیف افشاری (به‌همراه ضرب و آواز عبدالله دوامی)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:10
17
دشتی
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 02:19
18
بیات کرد (هم‌کوک با دشتی)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 02:49
19
سه‌گاه (مخالف)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:05
20
همایون (چکاوک)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 02:48
21
همایون (بیداد)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:06
22
همایون (بیداد)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:20
23
بیات اصفهان
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:08
24
ماهور
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:15
25
ماهور (گشایش)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:20