ابراهیم منصفی

ابراهیم منصفی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تنهایی
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 04:38
2
یاد
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:06
3
دستِ خالی
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:46
4
دیر ابوت (دیر می‌شود)
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:13
5
مرد چی چکا (مرد افسانه‌ای)
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:59
6
بلبل
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 03:18
7
دِگُم ناوا (دیگه نمی‌خوام)
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 01:54
8
دگم تنهام
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 03:42
9
بدو بدو
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 04:06
10
دست سرنوشت
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:22
11
نهنگ
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 02:14
12
بی‌کسی
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:17
13
یارِنتا (یار نمی‌آید)
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 03:34
14
روزُنِ رفته
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 05:20
15
دلم تنگن
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 04:16
16
برکه‌های خشک
ترانه‌های رامی ابراهیم منصفی 04:38
17
غزل
چنگ و سرود سهیل نفیسی 03:16
18
رقصم گرفته بود
ری را سهیل نفیسی 02:31
19
اَمِرِم
فقط گوش کن رضا صادقی 03:30
20
بدوبدو
گوش 1 ابراهیم منصفی 04:12
21 مه و تو مرد جنوبی گروه مامبولیوا
22 مرد جنوبی مرد جنوبی گروه مامبولیوا
23 دست‌تنهام مرد جنوبی گروه مامبولیوا