گروه عارف

گروه عارف

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد
آسمان 04:36
2
ساز و آواز
آسمان 01:33
3
چهارمضراب
آسمان 02:58
4
ساز و آواز
آسمان 09:23
5
آسمان
آسمان 04:59
6
ساز و آواز
آسمان 05:14
7
شب تار
آسمان 04:58
8
ساز و آواز
آسمان 10:47
9
دل من و رنگ
آسمان 09:32
10
بخش 1
صبح مشتاقان 08:06
11
بخش 2
صبح مشتاقان 10:34
12
بخش 3
صبح مشتاقان 03:19
13
بخش 4
صبح مشتاقان 07:54
14
بخش 5
صبح مشتاقان 15:37
15
بخش 6
صبح مشتاقان 06:53
16
بخش 7
صبح مشتاقان 07:25
17
قطعۀ «یک‌دستِ جام» (اجرای گروه) (بی‌کلام)
کنسرت گروه عارف گروه عارف 06:10
18
سه‌تار با آواز
کنسرت گروه عارف گروه عارف 09:33
19
چندمضراب بیداد (اجرای گروه)
کنسرت گروه عارف گروه عارف 04:27
20
تصنیف «ناکجاآباد»
کنسرت گروه عارف گروه عارف 03:33
21
قطعۀ «داد و بیداد» (اجرای گروه)
کنسرت گروه عارف گروه عارف 04:05
22
تصنیف «دلبرا»
کنسرت گروه عارف گروه عارف 04:45
23
تک‌نوازی سنتور
کنسرت گروه عارف گروه عارف 04:04
24
تصنیف «هم‌نشین درد»
کنسرت گروه عارف گروه عارف 07:20
25
قطعۀ «جستجو» (اجرای گروه)
کنسرت گروه عارف گروه عارف 06:09