گروه رومی

گروه رومی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
زاهد
رومی (Rumi) گروه رومی 09:23
2
الله مدد
رومی (Rumi) گروه رومی 10:18
3
رومی
رومی (Rumi) گروه رومی 05:01
4
صنما
رومی (Rumi) گروه رومی 07:53
5
شیدای گیتی
رومی (Rumi) گروه رومی 08:21
6
گل سرخ
رومی (Rumi) گروه رومی 07:40
7
شیر سنگی
رومی (Rumi) گروه رومی 06:16
8
زهی عشق
رومی (Rumi) گروه رومی 11:38
9
یک روز به شیدایی
رومی ۳ گروه رومی 05:44
10
آبگینه
رومی ۳ گروه رومی 03:03
11
طالب بی‌قرار
رومی ۳ گروه رومی 05:34
12
ابیانه
رومی ۳ گروه رومی 07:46
13
زندگی زیباست
رومی ۳ گروه رومی 07:17
14
سنتور من
رومی ۳ گروه رومی 06:11
15
قصۀ من
رومی ۳ گروه رومی 05:29
16
20000 سنتور زیر دریا
رومی ۳ گروه رومی 06:53