امیر پورخلجی

امیر پورخلجی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چشم‌هایت را ببند
چشمان بسته امیر پورخلجی 09:12
2
صخرۀ سرد
چشمان بسته امیر پورخلجی 02:34
3
اگر می‌دانستم
چشمان بسته امیر پورخلجی 05:15
4
باروری
چشمان بسته امیر پورخلجی 04:21
5
تلخ از حقیقت
چشمان بسته امیر پورخلجی 08:45
6
انجماد نگاه
چشمان بسته امیر پورخلجی 04:27
7
ابدیت
چشمان بسته امیر پورخلجی 03:08
8
روی آتش
چشمان بسته امیر پورخلجی 05:54
9
به پنجره بنگر
چشمان بسته امیر پورخلجی 05:09
10
افق در گندم‌زار
چشمان بسته امیر پورخلجی 05:25
11
اگر انسان نبود
چشمان بسته امیر پورخلجی 05:28
12
ایران
دیار مهر فرشاد جمالی 04:59
13
سیر نمی‌شوم ز تو
دیار مهر فرشاد جمالی 06:41