سیامک بنایی

سیامک بنایی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
من از روز ازل
18 تصنیف 03:50
2
شمع و پروانه
18 تصنیف 03:52
3
زِمن نگارم
18 تصنیف 02:07
4
اگر مستم
18 تصنیف 02:34
5
ساقی‌نامه
18 تصنیف 02:59
6
هزاردستان
18 تصنیف 04:09
7
افشاری
18 تصنیف 03:43
8
آشفته
18 تصنیف 04:18
9
خدا دل ای خدا دل
18 تصنیف 06:58
10
ترانۀ محلی مازندران
18 تصنیف 02:38
11
کاروان دشتی
18 تصنیف 06:30
12
محلی شیرازی
18 تصنیف 01:54
13
ترانۀ دزفولی
18 تصنیف 01:45
14
شب مهتاب
18 تصنیف 03:04
15
بهار دل‌نشین
18 تصنیف 02:31
16
دشتی
18 تصنیف 02:26
17
بهار دلکش
18 تصنیف 02:17
18
موسم گل
18 تصنیف 01:43
19
پیش‌درآمد ابوعطا 1
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:28
20
پیش‌درآمد ابوعطا 2
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:17
21
پیش‌درآمد ابوعطا 3
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:10
22
درآمد اول (ابوعطا)
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:17
23
چهارمضراب ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:06
24
درآمد دوم ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:07
25
تکِ مقدم، حزین
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:25