مسعود جاهد

مسعود جاهد

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 من فرزند ایرانم پنجره باز می‌شود 04:22
2 پنجره باز می‌شود پنجره باز می‌شود 04:37
3 اشک حسرت پنجره باز می‌شود 05:31
4 گل مریم پنجره باز می‌شود 04:37
5 قافلۀ عمر پنجره باز می‌شود 06:37
6 حالا چرا پنجره باز می‌شود 07:43
7 تاج خوشبختی پنجره باز می‌شود 05:40
8 حال پریشان پنجره باز می‌شود 05:00
9 سیمین بری ترانه و نی 03:23
10 یا مولا ترانه و نی 02:34
11 عاشق‌شدن ترانه و نی 03:43
12 زندگی ترانه و نی 04:30
13
مرغ شب
ترانه و نی 03:29
14 برگ خزان ترانه و نی
15 الهۀ ناز ترانه و نی
16 میکده ترانه و نی
17 مسافر ترانه و نی
18 پُرسون‌پُرسون ترانه و نی
19 گل‌رُخان ترانه و نی
20 یه دل اینجا تصنیف و نی 06:28
21 شیرین‌جان تصنیف و نی 05:52
22 گلنار تصنیف و نی 02:08
23 یعنی چه؟ تصنیف و نی 04:32
24 نامهربون تصنیف و نی 02:05
25 ناوک مژگان تصنیف و نی 04:56