حسین بهروزی‌نیا
تاریخ تولد: 21 خرداد 1341

حسین بهروزی‌نیا

غلام حسین بهروزی‌نیا، نوازندۀ ایرانی بربط است.
وی از شاگردان منصور نریمان بوده و در حال حاضر عضو گروه دستان می‌باشد. وی بربط را به شیوه ایرانی می‌نوازد که این وجه تمایز او با عودنوازان عرب یا ایرانی است که به شیوه عرب‌ها عود می‌نوازند. بهروزی‌نیا همچنین ردیف موسیقی ایرانی را نزد محمدرضا لطفی آموخته‌است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

نغمه‌ای زیر خاکستر

1389
پیشنهاد موزیکانه

دریای بی‌پایان

1387
توصیه برای طرفداران

به نام گل سرخ

1387
توصیه برای طرفداران

لولیان

1384
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سنگ
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 04:17
2
خاک
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 08:02
3
آب
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 05:18
4
نور
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 05:08
5
باد
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 06:50
6
شب
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 00:55
7
روز
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 02:34
8
صبر
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 02:46
9
الماس
از سنگ تا الماس حسین بهروزی‌نیا 08:54
10
سرای تنهایی
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 05:49
11
خلوت
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 03:35
12
پرچین راز
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 03:09
13
آینه
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 01:40
14
و پیامی در راه
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 04:06
15
ناگفته‌ها
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 04:05
16
نغمه
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 02:04
17
لحظۀ دگر
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 04:42
18
مثنوی تنهایی
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 06:11
19
و اینک نور
در سرای تنهایی حسین بهروزی‌نیا 04:50
20
بخش 1
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 02:37
21
بخش 2
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 05:24
22
بخش 3
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 04:43
23
بخش 4
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 03:04
24
بخش 5
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 03:34
25
بخش 6
کوهستان حسین بهروزی‌نیا 04:20