منصور نریمان
تاریخ تولد: 1314
شهر: مشهد

منصور نریمان

اسکندر ابراهیمی زنجانی، که بعدها نام هنری‏ اش را به منصور نریمان تغییر داد، در سال ۱۳۱۴ در مشهد متولد شد. پدرش که خود سه تار و تار و نی را به خوبی می‌نواخت از همان دوران کودکی او را تحت آموزش خود گرفت و وی را با ردیف‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی آشنا کرد و نواختن سه تار را به او آموخت. نریمان از سن چهارده سالگی همکاری خود را با رادیو مشهد به عنوان تکنواز موسیقی آغاز کرد و پس از تسلط کافی بر شیوه نوازندگی عود، در بعضی برنامه‌ها به اجرای موسیقی با این ساز پرداخت. پس از مدتی همکاری با رادیو مشهد، به شیراز نقل مکان کرد و به مدت چهار سال فعالیت و همکاری خود را در زمینه موسیقی و اجرا با رادیو شیراز ادامه داد. پس از آن به عنوان تکنواز رسمی رادیو در کنار اساتید دیگر نظیر جلیل شهناز، فرهنگ شریف، پرویز یاحقی و دیگر تک نوازان آن دوره به فعالیت خود در رادیو تهران ادامه داد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ادامۀ اصفهان (عود)
آبنوس اسدالله ملک 00:52
2
ادامۀ درآمد اصفهان (عود)
آبنوس اسدالله ملک 00:44
3
قطعۀ دوضربی 2/4 (زابل، مویه)
بداهه‌نوازی ویلن سیاوش زندگانی سیاوش زندگانی 07:00
4
آواز سه‌گاه (زابل، فرود)
بداهه‌نوازی ویلن سیاوش زندگانی سیاوش زندگانی 02:03
5
چهارمضراب 6/8 (زابل)
بداهه‌نوازی ویلن سیاوش زندگانی سیاوش زندگانی 05:09
6
اتود شمارۀ 1 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:51
7
اتود شمارۀ 2 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 03:56
8
اتود شمارۀ 3 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:22
9
اتود شمارۀ 4 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:26
10
قسمت دوم اتود شمارۀ 4 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 01:08
11
قسمت سوم اتود شمارۀ 4 (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 07:33
12
غم‌انگیز
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 01:15
13
مقدمۀ ماهور
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 05:37
14
اتود شمارۀ 5، صحرا (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 04:46
15
درآمد اول ماهور
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 03:51
16
اجرای قطعاتی در ماهور
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 16:42
17
داد (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 04:49
18
دلکش (ماهور)
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:32
19
گشایش
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:35
20
خوارزمی
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 01:51
21
خاوران
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 01:40
22
نیشابورک
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:33
23
چهارپاره
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 01:47
24
شکسته
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 04:24
25
عراق
بربط (آثاری از استاد منصور نریمان، مجموعۀ 1 و 2) منصور نریمان 02:56