علی‌اکبر شکارچی
تاریخ تولد: 6 فروردین 1328

علی‌اکبر شکارچی

وی در ۶ فروردین ۱۳۲۸ در روستای چم سنگر بخش پاپی در استان لرستان متولد شد. نواختن کمانچه را از کودکی تحت تاثیر نوازندگان محلی آغاز کرد و پس از اخذ دیپلم و خدمت سربازی در سن ۲۴ سالگی به تهران رفت و در سال ۱۳۵۰ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید و جهت فراگیری ردیف‌های سازی و آوازی و قطعات ضربی از محضر استادان داریوش صفوت، نورعلی خان برومند، محمود کریمی، یوسف فروتن، سعید هرمزی و جلال ذوالفنون بهره برد. علی اکبر شکارچی در طول این سالها همواره از محضر استاد خود علی اصغر بهاری سود می‌برد. او در سال ۱۳۵۶ در اولین آزمون موسیقی باربد نفر اول رشته نوازندگی کمانچه شد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بهار باد (کَله باد)
بهار باد 30:41
2
برداشتی از علی دوستی، ترانۀ برف رنگارنگ)
بهار باد 08:46
3
مقدمه‌ای توصیفی از ترانۀ عروسی، ترانۀ سیت بیارم، «ترانۀ عروسی»
بهار باد 11:47
4
بادۀ محبت
بهار باد 10:08
5
درآمد (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:33
6
کرشمه (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:39
7
آواز (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:08
8
فرود (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:24
9
مقدمۀ داد (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:32
10
داد، مجلس‌افروز، تحریر پرستو (حرام‌زاده) و فرود (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 02:14
11
خسروانی، زیرافکند (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:02
12
دلکش، چهارمضراب (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 03:57
13
خاوران (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:03
14
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:58
15
نیشابورک (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:21
16
نصیرخانی یا طوسی (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:18
17
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:25
18
فیلی، زیرافکند، ماهور صغییر (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:40
19
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:01
20
حصار ماهور (ابول)، زیرافکند (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:51
21
نیریز، فرود (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:14
22
شکسته، فرود (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 01:52
23
عراق 1، درآمد (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:36
24
عراق 2، نهیب (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:44
25
عراق 3 و 4، محیر، آشورآوند (دستگاه ماهور)
ردیف میرزاعبدالله علی‌اکبر شکارچی 00:44