لیلا حکیم‌الهی

لیلا حکیم‌الهی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
برف (دشتی)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 03:05
2
مسواک (ماهور)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 03:19
3
بازی خوب و شاد (همایون)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 02:38
4
گنجشک اسیر (چهارگاه)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 02:30
5
پاییز (بیات کُرد)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 03:57
6
سلام دبستان (سه‌گاه)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 03:02
7
اصغری
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 05:58
8
مدرسه (ابوعطا)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 02:21
9
گربۀ لنگ (افشاری)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 03:17
10
شب یلدا (ماهور)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 02:26
11
چهارشنبه‌سوری (همایون)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 04:35
12
حاجی‌فیروز (سه‌گاه)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 01:45
13
نوروز (چهارگاه)
این گوشه تا اون گوشه لیلا حکیم‌الهی 02:46
14
راست و چپ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:53
15
مارمولک شکمو
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:55
16
دست زرنگ
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:11
17
من خرگوشم
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:40
18
کلاس تمبک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:12
19
تُم
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:11
20
بَک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:00
21
لطف تمبک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 00:50
22
موش موشک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:10
23
خورشید آمد
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:22
24
قایم باشک
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:21
25
تاپ‌تاپِ خمیر
لطف تمبک لیلا حکیم‌الهی 01:26