میلاد درخشانی
تاریخ تولد: 1363
شهر: اصفهان

میلاد درخشانی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آخرین غزل رومی
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 08:51
2
آن
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 06:27
3
همه تو
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 07:26
4
حلقه درآ، رقص کن
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 05:46
5
سر من مست جمالت
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 05:33
6
بیا‌بیا
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 05:22
7
یار چه کار آیدت؟
آخرین غزل رومی محسن دایی‌نبی 06:24
8
آرزو
اشارات نظر میلاد درخشانی 04:44
9
بشنو
اشارات نظر 04:40
10
تو مرو
اشارات نظر میلاد درخشانی 05:13
11
قفس
اشارات نظر میلاد درخشانی 04:42
12
اشارات نظر
اشارات نظر میلاد درخشانی 04:35
13
تو خداوند منی
اشارات نظر میلاد درخشانی 05:52
14
برف
اشارات نظر میلاد درخشانی 05:10
15
از آخرین دیدار
اشارات نظر میلاد درخشانی 07:02
16
یارم یارم
اشارات نظر میلاد درخشانی 04:16
17
پدرام
افشارستان گروه افشارستان 06:41
18
باران
افشارستان گروه افشارستان 05:59
19
آفتاب
افشارستان گروه افشارستان 03:57
20
افشارستان
افشارستان گروه افشارستان 04:13
21
صبح دوستان
افشارستان گروه افشارستان 05:26
22
پنج‌ضربی بیات ترک
افشارستان گروه افشارستان 03:17
23
ضربی چهارگاه
افشارستان گروه افشارستان 03:31
24
شب سرخ
افشارستان گروه افشارستان 04:41
25
هوای عاشقی
رومی 2 پدرام درخشانی 06:48