بهمن رجبی
تاریخ تولد: 7 اسفند 1318
شهر: رشت

بهمن رجبی

بهمن رجبی، نوازندۀ صاحب سبک و مدرس تمبک است. وی از اولین نوازندگان معاصر تمبک است که در آثار و کنسرت‌های خود توجه ویژه‌ای به تمبک به عنوان یک ساز تکنواز مبذول داشته و آثار وی و ابداعات او در زمینۀ تکنوازی تمبک موید این نکته است.
از آثار برجستۀ وی در زمینه تکنوازی تمبک می‌توان به قطعۀ «گفتگوی چپ و راست» اشاره‌کرد که در کتاب آموزش تنبک وی (جلد ۲) موجود است. از ابداعات او در تکنیک نوازندگی تنبک میتوان به افزودن ۱۱ نوع ریز اشاره کرد. ضمنا بهمن رجبی را باید جزوی از معدود موزیسین هایی دانست که در رابطه با مادیات کمتر تلاشی را داشته و هنرجویان را با کمترین امکانات مادی می‌پذیرد. او تنبک‌نوازی را هدف نمی‌داند بلکه از نظر او هنر وسیله‌ای برای القای اندیشه‌های درست‌است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 03:12
2
چهارمضراب ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 02:09
3
تک‌نوازی تار در گوشه حجاز
آوای چکاد بهمن رجبی 02:26
4
چهارمضراب حجاز
آوای چکاد بهمن رجبی 02:49
5
تک‌نوازی سنتور در آواز ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 02:27
6
رِنگ ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 01:03
7
کاروانیان (مقدمه راست‌پنجگاه)
آوای چکاد بهمن رجبی 05:43
8
چندمضراب پنجگاه
آوای چکاد بهمن رجبی 05:39
9
پیش‌درآمد نغمه
آوای چکاد بهمن رجبی 02:32
10
کرشمه زابل
آوای چکاد بهمن رجبی 02:09
11
دخترک ژولیده
آوای چکاد بهمن رجبی 04:06
12
تک‌نوازی تنبک 1 (گفتگوی چپ و راست)
آوای چکاد بهمن رجبی 02:38
13
تک‌نوازی تنبک 2
آوای چکاد بهمن رجبی 01:41
14
تک‌نوازی تنبک 3
آوای چکاد بهمن رجبی 00:30
15
دونوازی تنبک
آوای چکاد بهمن رجبی 17:21
16
دونوازی تنبک
گفت‌وگوی چپ و راست 25:29
17
مرکب‌نوازی تنبک
گفت‌وگوی چپ و راست 06:01
18
پنج‌ضربی کلاسیک با ترکیبات معکوس
گفت‌وگوی چپ و راست 05:39
19
فانتزی برای تنبک
گفت‌وگوی چپ و راست 04:28
20
هفت‌ضربی کلاسیک
گفت‌وگوی چپ و راست 07:30
21
بداهه‌نوازی
گفت‌وگوی چپ و راست 11:55
22
اتل‌متل‌توتوله
نظم وزن: تنبک‌نوازی بهمن رجبی بهمن رجبی 00:24
23
تجسم ریتمیک قطعه‌ای از حسن کسایی
نظم وزن: تنبک‌نوازی بهمن رجبی بهمن رجبی 00:24
24
قطار
نظم وزن: تنبک‌نوازی بهمن رجبی بهمن رجبی 01:08
25
براساس ریتم‌های مطربی
نظم وزن: تنبک‌نوازی بهمن رجبی بهمن رجبی 07:10