پژمان آذرمینا

پژمان آذرمینا

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رنگ حربی
رنگ‌های هفت‌دستگاه 04:00
2
رنگ شهرآشوب (ماهور)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 03:57
3
رنگ دلگشا (سه‌گاه)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 02:29
4
رنگ نَستاری (نوا)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 03:09
5
رنگ شهرآشوب (نوا)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 02:37
6
رنگ فرح (همایون)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 05:16
7
رنگ شهرآشوب (همایون)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 06:34
8
گریلی (شور)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 12:14
9
رنگ شهرآشوب (راست پنجگاه)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 03:40
10
لزگی (چهرگاه)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 03:36
11
رنگ شهرآشوب (چهارگاه)
رنگ‌های هفت‌دستگاه 09:28
12
گفت‌وگو در شور (کمانچه، سنتور)
گفت‌وگو فرامرز پایور 07:11
13
فانوس در بیات اصفهان (دونوازی سنتور)
گفت‌وگو فرامرز پایور 08:01