داریوش پیرنیاکان
تاریخ تولد: 23 فروردین 1334
شهر: جلفا

داریوش پیرنیاکان

پیرنیاکان از سال ۱۳۵۳، در رشتۀ موسیقی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شد و همزمان فراگیری دوره عالی ردیف موسیقی ایرانی را زیر نظر استاد علی‌اکبر خان شهنازی آغاز کرد. او در دانشکده هنرهای زیبا با استاد داریوش صفوت آشنا شد و از طریق او به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی راه یافت. در سال ۱۳۸۰، گروه موسیقی شهنازی را بنیان گذاشت. او در همان سال نشان درجه یک هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرد. پیرنیاکان استاد دانشگاه تهران، عضو هیأت مدیره خانه موسیقی و سرپرست گروه شهنازی بوده و هم‌اینک در کانون فرهنگی عارف و آموزشگاه چاووش به تدریس تار و سه‌تار مشغول است. او در نوازندگی تار از شیوه فاخر علی اکبر شهنازی بهره می‌جوید اما در نوانس، صدادهی و رنگ‌آمیزی صوتی به تجربیاتی نو دست یافته‌است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد و چهارمضراب
آسمان عشق 09:08
2
قطعۀ «نازکای اندوه» (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 07:24
3
بداهه‌نوازی در گوشه‌های درآمد و جامه‌دران (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 03:09
4
قطعۀ «خروش» (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 01:33
5
ادامۀ قرایی و عراق (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 04:20
6
چهارمضراب (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 02:16
7
بداهه در گوشه‌های جامه‌دران و قرایی (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 02:01
8
قطعۀ «تندر» (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 01:32
9
ادامۀ آواز عراق (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 01:56
10
قطعۀ شورانگیز (افشاری)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 03:31
11
ادامۀ آواز عراق، فرود به افشاری
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 04:46
12
پیش‌درآمد استاد شهنازی (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 04:59
13
درآمد (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 02:47
14
چهارمضراب «رقص آتش» (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 03:15
15
ادامۀ درآمد (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 01:16
16
گوشه‌های کرشمه، مویه و زابل (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 02:22
17
حصار و چهارمضراب حصار و فرود (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 03:53
18
مخالف (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 01:21
19
قطعۀ «شِکوه» (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 02:50
20
ادامۀ مخالف (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 03:07
21
منصوری (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 00:47
22
قطعۀ «برگ‌ریزان» و فرود (چهارگاه)
تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه) داریوش پیرنیاکان 06:01
23
پیش‌درآمد (ماهور)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:39
24
درآمد ماهور
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:44
25
چهارمضراب «سحرخیز» (ماهور)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:40