مازیار شاهی
تاریخ تولد: 1360
شهر: مشهد

مازیار شاهی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خاوران
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:11
2
تک‌نوازی سه‌تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:45
3
هشت‌ضربی راک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:37
4
تک‌نوازی سنتور
در مکتب عشق علیرضا جواهری 06:27
5
پرستش بهار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 04:35
6
ضربی مخالف
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:43
7
رِنگ بیات ترک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:47
8
بخش نخست؛ تک‌نوازی سه‌تار، براساس موسیقی خراسان (شور)
مشق عشق 12:42
9
بخش دوم؛ هم‌نوازی سه‌تار و تنبک (مخالف سه‌گاه)
مشق عشق 12:50
10
بخش سوم؛ هم‌‌نوازی تار و تنبک (شور)
مشق عشق 18:37