ناصر فرهنگ‌فر
تاریخ تولد: 4 آبان 1326
تاریخ فوت: 23 مرداد 1376
شهر: شهر ری

ناصر فرهنگ‌فر

ناصر فرهنگ‌فر، نوازندۀ ایرانی تنبک بود.
وی شاگرد عبدالله دوامی، نور علی برومند، حسین تهرانی، سیدحسن و سید حسین میرخانی بوده‌است. ناصر فرهنگ‌فر در آثاری چون بیداد، آستان جانان و راست‌پنجگاه با محمدرضا شجریان همکاری کرده بود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
در غم
20 قطعه برای سنتور پرویز مشکاتیان 06:10
2
پگاه
20 قطعه برای سنتور پرویز مشکاتیان 03:13
3
مخالف سه‌گاه
20 قطعه برای سنتور پرویز مشکاتیان 03:10
4
سروِناز
20 قطعه برای سنتور پرویز مشکاتیان 06:31
5
سرانداز
20 قطعه برای سنتور پرویز مشکاتیان 02:33
6
آواز بیات اصفهان
پرواز عشق 27:52
7
دستگاه سه‌گاه
پرواز عشق 28:15
8
چهارمضراب سه‌گاه مویه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:52
9
چهارمضراب سه‌گاه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:12
10
دستگاه ماهور
درویش‌خان 27:38
11
رنگ شهر‌آشوب
درویش‌خان 28:21
12
چهارمضراب گریۀ تار
دفتر تار جلیل شهناز 08:42
13
چهارمضراب «سماع آسمان»
دفتر تار جلیل شهناز 11:16
14
چهارمضراب مویه
دفتر تار جلیل شهناز 04:52
15
کنسرت در کانون چاوش (آذرماه 1360)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 16:52
16
قطعاتی در چهارضربی (1354)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 04:00
17
بداهه‌نوازی (1350)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 07:36
18
چهارمضراب بیات ترک (1361)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 02:33
19
ضرب زورخانه و آواز (1352)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 16:38
20
بداهه‌نوازی و ضربی‌خوانی (1362)
شاعر تمبک ناصر فرهنگ‌فر 12:56
21
دستگاه شور (کنسرت کلن 1998)
همیشه در میان 53:45
22
آواز دشتی (اجرای خصوصی تهران 1362)
همیشه در میان 37:43