علی قمصری
تاریخ تولد: شهریور 1362

علی قمصری

فارغ‌التحصیل مدرسۀ عالی دانشگاه موسیقی است. در سال 1379 ارکستر سرمد (با سازهای غربی) و گروه سرمد (با سازهای ایرانی) را تأسیس کرد و اجراهای متعددی با این گروه در تهران داشته است. همچنین در شهرهای مختلف اسپانیا و فرانسه (همراه گروه اشتیاق) کنسرت‌هایی داشته است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تک‌نوازی تار
آب، نان، آواز همایون شجریان 03:16
2
مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بی‌دل و بی‌زبان» و «صنما» (تار و کمانچه)
آب، نان، آواز همایون شجریان 15:06
3
درآمد (ابوعطا)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 05:16
4
ضربی (ابوعطا)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 03:43
5
سیخی (ابوعطا)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 00:58
6
ضربی سیخی و ورود به شور
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 05:16
7
ضربی شور
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 04:54
8
حجاز و ورود به نوا
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 02:01
9
ضربی نوا و ابوعطا
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 04:57
10
شور پریشانی
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 04:35
11
درآمد (افشاری)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 04:06
12
قطعۀ «دست‌مستی» (افشاری)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 02:33
13
ضربی (شوشتری)
تک‌نوازی تار (شور پریشان) علی قمصری 02:26
14
نیم‌عریان
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 09:28
15
خیز خار
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 02:04
16
دورسو
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 06:53
17
رقص چمباتمه
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 04:47
18
درآمد کرشمه
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 03:15
19
فراق
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 10:08
20
آسوده
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 01:12
21
روشن و ناخوانا
تنیده در خطوط موازی علی قمصری 03:40
22
شمس حق
جام‌الست حسام‌الدین سراج 06:45
23
سراب
جام‌الست حسام‌الدین سراج 08:41
24
رقص پروانه
جام‌الست حسام‌الدین سراج 02:46
25
قیامت
جام‌الست حسام‌الدین سراج 04:17