جواد بطحایی

جواد بطحایی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
در غم
از فراق تا صبح 05:20
2
درآمد (سه‌گاه)
از فراق تا صبح 01:18
3
نغمه (سه‌گاه)
از فراق تا صبح 01:44
4
کرشمه (سه‌گاه)
از فراق تا صبح 01:56
5
زابل
از فراق تا صبح 01:40
6
سه‌مضراب سه‌گاه
از فراق تا صبح 01:19
7
مویه
از فراق تا صبح 01:35
8
مخالف
از فراق تا صبح 02:12
9
چهارمضراب مخالف
از فراق تا صبح 04:00
10
مثنوی مخالف
از فراق تا صبح 02:25
11
مغلوب
از فراق تا صبح 00:49
12
حزین
از فراق تا صبح 00:38
13
مویه
از فراق تا صبح 00:58
14
ضربی سه‌گاه
از فراق تا صبح 02:04
15
گفت‌وگوی دل
از فراق تا صبح 05:18
16
درآمد (دشتی)
از فراق تا صبح 01:39
17
درآمد دوم (دشتی)
از فراق تا صبح 01:36
18
رنگ شیرین
از فراق تا صبح 02:01
19
درآمد دوم
از فراق تا صبح 01:44
20
چهارمضراب شیدا
از فراق تا صبح 01:08
21
عشاق
از فراق تا صبح 02:01
22
مثنوی
از فراق تا صبح 03:11
23
نجوا
از فراق تا صبح 04:23
24
ساز و آواز
بودن و سرودن (گروه خورشید 2) محمد معتمدی 07:28
25
تصنیف «انتظار»
حدیث سرو و گل و لاله مجتبی عسگری 04:55