عیسی غفاری
تاریخ تولد: 1361
شهر: شهرکرد

عیسی غفاری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
گاه
بازتاب عیسی غفاری 04:43
2
از بند
بازتاب عیسی غفاری 07:17
3
بختیاری (با الهام از آواز عبده ممد للری)
بازتاب عیسی غفاری 05:49
4
خواب‌گرد (بر اساس گوشهٔ نیشابورکِ دستگاه نوا)
بازتاب عیسی غفاری 07:29
5
ماهور صغیر - دشتی
بازتاب عیسی غفاری 06:57
6
فراموشی
بازتاب عیسی غفاری 08:40
7
حیات
بازتاب عیسی غفاری 04:04
8
هوش - مسخ
سرود باد عیسی غفاری 04:54
9
درآمد
سرود باد عیسی غفاری 02:11
10
زنگِ شتر، زنگوله
سرود باد عیسی غفاری 03:04
11
بر پرده‌های همایون (با اشاره به فرود راست‌پنجگاه)، شوشتری، راک هندی، فرود
سرود باد عیسی غفاری 06:46
12
سه‌گاه (از راه بیات عجم)
سرود باد عیسی غفاری 04:09
13
بیات عجم، بحر نور، قرچه، درآمد نوا با اشاره‌ای به نغمه
سرود باد عیسی غفاری 06:05
14
سرود باد
سرود باد عیسی غفاری 03:32
15
پنجگاه (بر فواصل بیات عجم) و اشاره به پرده‌های همایون، مبرقع، فرود
سرود باد عیسی غفاری 03:40
16
تعلیق
شب و روز عیسی غفاری 10:21
17
خاموشی 1
شب و روز عیسی غفاری 02:59
18
خاموشی 2
شب و روز عیسی غفاری 05:31
19
فلق
شب و روز عیسی غفاری 10:42
20
خیال
شب و روز عیسی غفاری 03:11
21
هامون
شب و روز عیسی غفاری 08:18