فوزیه مجد

فوزیه مجد

فوزیه مجد متولد برلین است. در کودکی با پیانو قطعاتی می‌ساخته و آموزش پیانو را در شش‌سالگی شروع کرد. دورۀ ابتدایی را در تهران و متوسطه را در انگلستان طی نمود و از دانشگاه ادینبورا لیسانس موسیقی دارد.
در بازگشت به ایران (1350)، با یاری شادروان مهدی کمالیان به امور ضبط از ردیف‌ها و قطعات نورعلی برومند، سعید هرمزی و یوسف فروتن پرداخت و پس از تصویب طرح گردآوری موسیقی‌های ایران‌زمین که توسط وی به سازمان تلویزیون ارائه شده بود، در آبان 1351 گردآوری موسیقی در استان خراسان و سپس سیستان و بلوچستان را آغاز نمود که تا سال 1357 ادامه یافت و شامل سفرهای پژوهشی دیگر به استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، جزایر قشم و هرمز و بندرعباس شده‌است.
فعالیت‌های فوزیه مجد در زمینۀ گردآوری و پژوهش موسیقی‌های ایران از سال 1359 متوقف شد و پس از وقفه‌ای چند ساله، آهنگ‌سازی، همراه با تدریس موسیقی و پیانو و پژوهش بر موسیقی نواحی را ادامه می‌دهد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
شب‌کوک: شب‌آویز
شب‌کوک فوزیه مجد 04:14
2
شب‌کوک: شب‌دم
شب‌کوک فوزیه مجد 03:47
3
شب‌کوک: بانگ
شب‌کوک فوزیه مجد 02:39
4
شب‌کوک: شب‌آواره
شب‌کوک فوزیه مجد 06:12
5
شب‌کوک: شب‌گرد
شب‌کوک فوزیه مجد 07:00
6
آواز لیلی
شب‌کوک فوزیه مجد 03:34
7
قطعۀ کوچک
شب‌کوک فوزیه مجد 01:21
8
دوزخ شرری ز رنج بیهودۀ ما است
شب‌کوک فوزیه مجد 10:13
9
نمایش
گر بنگری به‌سویم 04:45
10
برای ستاره‌ها
گر بنگری به‌سویم 01:43
11
بشنو از من
گر بنگری به‌سویم 01:12
12
تندبادی از نوا
گر بنگری به‌سویم 01:53
13
آنچه گذشت
گر بنگری به‌سویم 03:56
14
تندبادی از نوا
گر بنگری به‌سویم 02:43
15
برای ستاره‌ها
گر بنگری به‌سویم 03:40
16
پای‌کوبی در دهکده
گر بنگری به‌سویم 03:20
17
سرزنده، مشخص و دقیق
گر بنگری به‌سویم 00:43
18
موومان دوم
گر بنگری به‌سویم 01:10
19
آهسته
گر بنگری به‌سویم 03:25
20
پرشور و پرتحرک
گر بنگری به‌سویم 01:22
21
آهسته
گر بنگری به‌سویم 04:06
22
گسترده
گر بنگری به‌سویم 02:17
23
زندگی عشق است
گر بنگری به‌سویم 03:40
24
گل سرخی کن زندگی را
گر بنگری به‌سویم 06:02
25
گر بنگری به‌سویم
گر بنگری به‌سویم 05:49