فوزیه مجد

فوزیه مجد

فوزیه مجد متولد برلین است. در کودکی با پیانو قطعاتی می‌ساخته و آموزش پیانو را در شش‌سالگی شروع کرد. دورۀ ابتدایی را در تهران و متوسطه را در انگلستان طی نمود و از دانشگاه ادینبورا لیسانس موسیقی دارد.
در بازگشت به ایران (1350)، با یاری شادروان مهدی کمالیان به امور ضبط از ردیف‌ها و قطعات نورعلی برومند، سعید هرمزی و یوسف فروتن پرداخت و پس از تصویب طرح گردآوری موسیقی‌های ایران‌زمین که توسط وی به سازمان تلویزیون ارائه شده بود، در آبان 1351 گردآوری موسیقی در استان خراسان و سپس سیستان و بلوچستان را آغاز نمود که تا سال 1357 ادامه یافت و شامل سفرهای پژوهشی دیگر به استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، جزایر قشم و هرمز و بندرعباس شده‌است.
فعالیت‌های فوزیه مجد در زمینۀ گردآوری و پژوهش موسیقی‌های ایران از سال 1359 متوقف شد و پس از وقفه‌ای چند ساله، آهنگ‌سازی، همراه با تدریس موسیقی و پیانو و پژوهش بر موسیقی نواحی را ادامه می‌دهد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
26
عشق چون اندیشه
گر بنگری به‌سویم 05:44
27
آواز لیلی
گوش 2 فوزیه مجد 03:39
28
فیلم پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است: گفتگوی سنتور و سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 02:34
29
فیلم پسر ایران از مادرش بی‌اطلاع است: تم برای سنتور
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:13
30
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: افسون شاه فریدون
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 10:54
31
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: یک شبی 1
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 03:54
32
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 1 - فراقی
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 02:59
33
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 2 - صوت قمر
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:42
34
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: ققنوس 3 - آی بچه، آی بله
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 01:07
35
نمایش سواری در آمد اسبش سرخ و قبایش سرخ و قدش سرخ و رویش سرخ و مویش سرخ...: یک شبی 2
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 04:27
36
فیلم سیاوش در تخت جمشید: گل‌ها همه می‌رویند
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 01:15
37
فیلم سیاوش در تخت جمشید: تم برای سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:58
38
فیلم سیاوش در تخت جمشید: تم برای سه‌تار
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 00:40
39
فیلم عروسک کوکی
موسیقی فیلم و نمایش فوزیه مجد 10:57