رضا فرهادی

رضا فرهادی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چشم‌های تقریباً نگران
به‌خاطر سنگ‌فرشی که مرا به‌تو می‌رساند فردین خلعتبری 03:46
2
هیچ رنگی آبی نیست
رد انگشتان من علی جعفری پویان 03:46
3
تله‌فیلم «حبیب» (بخش اول)
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:06
4
سریال تلویزیونی «ساختمان ۸۵» (بخش اول)
رد انگشتان من علی جعفری پویان 01:56
5
فیلم کوتاه «تلخی یک حقیقت مطبوع»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:00
6
تله‌فیلم «حبیب» (بخش دوم)
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:46
7
پوئم برای ویلن و ارکستر
رد انگشتان من علی جعفری پویان 05:48
8
تله‌فیلم «راه»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:21
9
تله‌فیلم «به‌خاطر خواهرم»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 01:27
10
تله‌فیلم «ماه در سایه»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:37
11
سریال تلویزیونی «ساختمان 85» (بخش دوم)
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:59
12
سریال تلویزیونی «آب‌پَریا»
رد انگشتان من علی جعفری پویان 02:14