عبدالوهاب شهیدی
تاریخ تولد: 1301
شهر: اصفهان

عبدالوهاب شهیدی

عبدالوهاب شهیدی در میمه اصفهان و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. او از اوایل دهه ۱۳۲۰ فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد. عبدالوهاب شهیدی در سال ۱۳۳۹ با برنامه گل‌ها شروع به فعالیت و همکاری در رادیو کرد و تا سال ۱۳۵۷ در بسیاری از این برنامه‌ها شرکت کرد. قطعه معروف زندگی با مطلع «زندگی بی چشم تو» از این هنرمند است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارگاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 08:39
2
بخش 1
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 05:30
3
بخش 2
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 13:54
4
بخش 3
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:08
5
بخش 4
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 07:17
6
بخش 5
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 00:48
7
بخش 6
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:21
8
بخش 7
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:13
9
بخش 8
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 06:00
10
بخش 9
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 06:00
11
بخش 10
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 01:26
12
بخش 11
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 04:41
13
بخش 12
بی تو به‌سر نمی‌شود عبدالوهاب شهیدی 02:12
14
تنها بیا
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 12:38
15
نوایی
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 11:08
16
شهر غریب
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 07:09
17
تربت لیلی
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 11:07
18
یار بی‌وفا
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 09:26
19
آی سوزه
تنها بیا عبدالوهاب شهیدی 10:45
20
بخش 1
در مدح علی(ع) عبدالوهاب شهیدی 11:45
21
بخش 2
در مدح علی(ع) عبدالوهاب شهیدی 18:01
22
بخش 3
در مدح علی(ع) عبدالوهاب شهیدی 15:43
23
بخش 4
در مدح علی(ع) عبدالوهاب شهیدی 13:24
24
شوشتری
دوبیتی‌های باباطاهر عبدالوهاب شهیدی 28:53
25
دشتی
دوبیتی‌های باباطاهر عبدالوهاب شهیدی 28:39