نصرالله زرین‌پنجه
تاریخ تولد: 1285
تاریخ فوت: 25 آذر 1360
شهر: تهران

نصرالله زرین‌پنجه

در سال ۱۲۸۵ در تهران به دنیا آمد. در ۱۳ سالگی نزد ربیع خان برادر درویش‌خان به نواختن تار مشغول شد و سپس به خدمت موزیک نظام درآمد. بعدها از خدمت موزیک نظام استعفا داد و فرصتی یافت تا هنر خویش را تکمیل کند. مدتی نزد مرتضی نی‌داوود و یحیی زرپنجه و علی‌اکبر شهنازی تعلیم گرفت تا این که با موسی معروفی آشنا شد و ردیفی را که او روایت کرده بود، نواخت. در کنسرت‌های انجمن موسیقی ملی هم‌نوازی کرد و در هنرستان موسیقی ملی به تدریس تار پرداخت و در تهیه کتاب‌های تار هنرستان مشارکت داشت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بیات اصفهان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:53
2
تصنیف «شب»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 05:04
3
تصنیف «آشنا سوز»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 7 (دستگاه چهارگاه و آواز شوشتری) غلامحسین بنان 05:48
4
تصنیف «بیا ای ساقی»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:34
5
تصنیف «رقص مستانه»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:30
6
تصنیف «شب»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 06:28
7
تصنیف «تیر بلا»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:43
8
ساز و آواز (تو آن نئی که دل از صحبت تو بر نگیرند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 12:39
9
ساز و آواز (سرو بستانی تو با مه یا پری)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 06:35
10
ساز و آواز (خوش‌تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 02:54
11
ساز و آواز (تا کفر سر زلفت، زد راه دل و دینم)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:01
12
ساز و آواز (هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 03:49
13
تک‌نوازی تار
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 02:31
14
سودا زده
راز اشک مهرشاد حاجیلو 05:27
15
تمرین ابوعطا
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:18
16
تمرین بیات ترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:14
17
تمرین دشتی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:45
18
تمرین اصفهان
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 03:01
19
تمرین چهارگاه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:11
20
ابوعطا
صد سال تار نصرالله زرین‌پنجه 05:36
21
تصنیف «افسون سخن» (دشتی)
مایۀ ناز سالار عقیلی 05:00