رحمت‌الله بدیعی
تاریخ تولد: 1315
شهر: کاشان

رحمت‌الله بدیعی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دلکش (کمانچه)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 05:59
2
حجاز (کمانچه)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 07:11
3
دخترک ژولیده 1 (راست کوک)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 03:46
4
حسینی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:57
5
ضربی و ادامه حسینی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:23
6
کرشمه و بزرگ (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:43
7
اوج (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:09
8
دوبیتی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:26
9
خارا و فرود (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:42
10
عاشق‌کش یا عقده‌گشا (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:14
11
درآمد اول (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:41
12
درآمد دوم (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:00
13
چهارمضراب «زنگ شتر» و سامانی (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 05:12
14
مخالف (درآمد اول) (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:20
15
چهارمضراب مخالف (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 05:30
16
درآمد دوم (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:17
17
زنگ شتر (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:07
18
مغلوب و فرود (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:51
19
راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:29
20
نغمه راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:09
21
راک هندی 1 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:01
22
راک هندی 2 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:34
23
صفیر راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:38
24
راک کشمیر 1 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:45
25
راک کشمیر 2 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:17