نجمه تجدد
تاریخ تولد: 1330
شهر: تهران

نجمه تجدد

وی در خانواده ای هنر دوست متولد شد و آواهای مادرش اولین آموزگار او بود. از سنین نوجوانی شاگردی مرحوم استادان بنان و قوامی را با تصنیف خوانی تجربه کرد. آواز سنتی را نزد نصرا... ناصح پور و ردیف کامل موسیقی را از داوود گنجه ای و سه تار را نزد قشنگ کامکار آموخت و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکدۀ دراماتیک گذراند. وی فعالیت حرفه ای خود را در زمینۀ آواز سنتی ابتدا در خارج ایران شروع کرد و از سال ۱۳۷۸ به عنوان خواننده با گروه موسیقی شمس همکاری دارد، همچنین با گروه کامکارها به اجرای کنسرت موسیقی پرداخته است. نجمه تجدد اولین بانویی است که با ساز تنبور آواز خوانده و با موسیقی تنبور آشنایی دارد و در این زمینه از راهنمایی کیخسرو پورناظری بهره جسته است.