شیدا مجاهدیان

شیدا مجاهدیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 من فرزند ایرانم پنجره باز می‌شود 04:22
2 پنجره باز می‌شود پنجره باز می‌شود 04:37
3 اشک حسرت پنجره باز می‌شود 05:31
4 گل مریم پنجره باز می‌شود 04:37
5 قافلۀ عمر پنجره باز می‌شود 06:37
6 حالا چرا پنجره باز می‌شود 07:43
7 تاج خوشبختی پنجره باز می‌شود 05:40
8 حال پریشان پنجره باز می‌شود 05:00
9
دوسه‌ شبه که چشمام به‌دره
خسته‌ام از این کویر 05:31
10
گُلِ خزان‌ندیده
خسته‌ام از این کویر 05:41
11
از تو پیامی شنیده دلم
خسته‌ام از این کویر 04:54
12
من دیگه بچه نمی‌شم
خسته‌ام از این کویر 04:55
13
تو را گم می‌کنم
خسته‌ام از این کویر 05:18
14
دل من
خسته‌ام از این کویر 06:53
15
من تو رو می‌پرستم
خسته‌ام از این کویر 05:56
16
خسته‌ام از این کویر
خسته‌ام از این کویر 07:49
17
بارون
خسته‌ام از این کویر 04:29
18 کیه‌کیه در می‌زنه؟ در فکر تو بودم
19 اگر مستم در فکر تو بودم
20 درفکر تو بودم در فکر تو بودم
21 نوک مژگان در فکر تو بودم
22 رخ زیبا در فکر تو بودم
23 شب مهتاب در فکر تو بودم
24 مه من در فکر تو بودم
25 بتِ چین در فکر تو بودم