جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی
تاریخ تولد: 1282
تاریخ فوت: 13 آذر 1360
شهر: اصفهان

جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی

در 1282 در اصفهان و در یک خانوادۀ روحانی در اصفهان تولد یافت. در سال 1307 در تهران با علی‌اکبر شهنازی کنسرتی داد و از همان زمان ضبط صفحات او آغاز شد که تا حدود ده سال ادامه داشت. حدود صدای تاج برحسب سنجش‌های آزمایشگاهی نگارنده حتی از محدودۀ تنور معمولی در آواز اروپایی هم فراتر بوده و صدایی پردامنه و قوی داشت و در اجرای نت‌ها از استواری لازم برخوردار بوده‌است. قطعاتی که او خوانده است چه در صفحه و چه در نوار، از نمونه‌های اصیل آواز ایرانی به شمار می‌آیند.
تاج بر خلاف اینکه استادان انگشت شماری داشت. او در تعلیم با لطف پدرانه ای که داشت با اصرار هر کسی را که حتی دو دانگ صدا داشت تشویق به خواندن می‌کرد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
به اصفهان رو
به اصفهان رو جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 11:59
2
افشاری
به اصفهان رو جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 17:45
3
بیات ترک
به اصفهان رو جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 12:23
4
مثنوی همایون
به اصفهان رو جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 13:38
5
همایون
گزیده‌ای از صد سال آواز جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 07:01
6
جلال تاج اصفهانی (همایون)
مثنوی‌خوانی جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 10:12
7
شکسته‌ماهور
یاران زنده‌رود جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 18:21
8
بیات اصفهان
یاران زنده‌رود جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 13:20
9
ماهور
یاران زنده‌رود جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 18:56
10
سه‌گاه
یاران زنده‌رود جلال‌الدين تاج‌ اصفهانی 09:51