محمد حقگو

محمد حقگو

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دختر عمو (از ترانه‌های تربت جام)
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:45
2
راز و نیاز
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:14
3
ممدوسین نوداماد
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:25
4
باران نوبهاری
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:06
5
الله ‌مزار
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:48
6
شه لافتی
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 04:36
7
سرو خرامان
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 06:55
8
یار می‌گوید الله
سرو خرامان (موسیقی محلی خراسان) محمد حقگو 05:40
9
فراقی‌خوانی
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 03:09
10
سمفونی بیرجند
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 20:13
11
شبگیر
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 09:04
12
شراب تلخ (تقدیم به یوگینی استانکویچ)
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 07:44
13
بانگ ناقوس
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 07:38
14
شراب تلخ (بی‌کلام)
سمفونی بیرجند و ترانه‌های نو محمد حقگو 07:46