سیامک شجریان

سیامک شجریان

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «آتش»
طبیب دل سیامک شجریان 05:28
2
تصنیف «آواز نگاه»
طبیب دل سیامک شجریان 08:33
3
تصنیف «کهربا»
طبیب دل سیامک شجریان 05:44
4
تصنیف «آشنای نظر»
طبیب دل سیامک شجریان 07:43
5
تصنیف «طبیب دل»
طبیب دل سیامک شجریان 08:20
6
تصنیف «نسیم گل»
طبیب دل سیامک شجریان 06:01
7
تصنیف «شوق نگاه»
طبیب دل سیامک شجریان 06:43
8
تصنیف «تازه‌بهار»
طبیب دل سیامک شجریان 06:21
9
پیش‌درآمد شور
کرشمه نرگس سیامک شجریان 04:12
10
تک‌نوازی سنتور
کرشمه نرگس سیامک شجریان 01:24
11
ساز و آواز شور
کرشمه نرگس سیامک شجریان 08:54
12
چهارمضراب سنتور و تنبک
کرشمه نرگس سیامک شجریان 04:54
13
ادامۀ آواز
کرشمه نرگس سیامک شجریان 05:17
14
آواز و همراهی گروه
کرشمه نرگس سیامک شجریان 05:05
15
چهارمضراب تار و تنبک
کرشمه نرگس سیامک شجریان 05:51
16
ادامۀ آواز با تار
کرشمه نرگس سیامک شجریان 12:54
17
تصنیف «نرگس مست»
کرشمه نرگس سیامک شجریان 06:09
18
تصنیف «روی دلبر»
کرشمه نرگس سیامک شجریان 03:07
19
رِنگ
کرشمه نرگس سیامک شجریان 01:37