مجید ناظم‌پور
تاریخ تولد: 1352
شهر: شهررضا (اصفهان)

مجید ناظم‌پور

از نوجوانی به نواختن و ساخت تار و سه‌تار پرداخت. سپس به فراگیری ساز عود علاقه‌»ند شد و از تعلیمات محمد گلستانه، حسن منوچهری و حسین بهروزی‌نیا بهره بود. مبانی موسیقی را از شریف لطفی آموخت و در زمینۀ ساخت ساز، از رهنمون‌های استاد ابراهیم قنبری استفاده کرد. با توجه به فراموشی ساز عود در ایران، به تجربیات نوازندگی این ساز در ایران اکتفا نکرد، لذا نخست در مدت 3 سال زبان عربی را فراگرفت و سپس با سفر به کشورهای عربی، به پژوهش پیرامون مکاتب مختلف عودنوازی شیوه‌های نوازندگی و آموزش و تارخچۀ این ساز در جهان پرداخت و از راهنمایی استادان و پژوهشگران عرب استفاده نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
راز ساحل
راز ساحل مجید ناظم‌پور 12:04
2
به پیشواز بهار
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:35
3
بداهه‌نوازی در مایۀ اصفهان
راز ساحل مجید ناظم‌پور 03:55
4
تصنیف قدیمی «به اصفهان رو»
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:51
5
به یاد گذشته
راز ساحل مجید ناظم‌پور 03:25
6
پیش‌درآمد ماهور
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:41
7
بداهه‌نوازی در دستگاه ماهور
راز ساحل مجید ناظم‌پور 01:58
8
شادمانه
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:18
9
تصنیف قدیمی «دل شیدا»
راز ساحل مجید ناظم‌پور 02:19
10
قصۀ فراق
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:19
11
بداهه‌نوازی در گوشه شوشتری
راز ساحل مجید ناظم‌پور 04:01
12
پرواز گنجشک
راز ساحل مجید ناظم‌پور 02:05
13
قصۀ وصال
زریاب مجید ناظم‌پور 03:08
14
بداهه‌نوازی
زریاب مجید ناظم‌پور 03:18
15
حکایت عاشقانه
زریاب مجید ناظم‌پور 04:07
16
بداهه‌نوازی
زریاب مجید ناظم‌پور 03:29
17
تانگو، فرانسیسکو تارگا
زریاب مجید ناظم‌پور 03:10
18
بداهه‌نوازی
زریاب مجید ناظم‌پور 10:02
19
شکایت عاشقانه
زریاب مجید ناظم‌پور 06:53
20
بداهه‌نوازی
زریاب مجید ناظم‌پور 03:53
21
بولاریاس، پاکودلوچیا
زریاب مجید ناظم‌پور 05:29
22
سه‌گاه
فلسفه مجید ناظم‌پور 12:27
23
اصفهان
فلسفه مجید ناظم‌پور 09:34
24
ماهور
فلسفه مجید ناظم‌پور 06:35
25
همایون
فلسفه مجید ناظم‌پور 17:45