گروه خورشید

گروه خورشید

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «سرود باران» (آمدی از کوهساران با نفس‌های بهاران)
لحظۀ ناب 05:55
2
ساز و آواز همایون (بیا ره‌توشه برداریم قدم در راه بگذاریم)
لحظۀ ناب 02:27
3
قطعۀ همایون و آواز بیداد (بیا ای خسته‌خاطر دوست)
لحظۀ ناب 03:13
4
تصنیف «زندگی» (زندگی خورشیدِ بر بام است)
لحظۀ ناب 03:48
5
ساز و آواز بیات راجه (دیگر این پنجره بگشای)
لحظۀ ناب 03:38
6
چهارمضراب شوشتری و ادامۀ آواز
لحظۀ ناب 05:03
7
دونوازی کمانچه
لحظۀ ناب 02:56
8
ساز و آواز بختیاری (سر کوه بلند آمد عقابی) و قطعۀ پایان
لحظۀ ناب 02:45
9
هم‌نوازی درآمد ماهور به‌همراه آواز (دوستت دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافته‌ام)
لحظۀ ناب 03:10
10
قطعۀ کرشمه
لحظۀ ناب 01:22
11
درآمد
لحظۀ ناب 01:31
12
قطعۀ داد
لحظۀ ناب 02:43
13
ساز و آواز دلکش (آسمان را بارها با ابرهای تیره‌تر از این دیده‌ام)
لحظۀ ناب 01:24
14
تصنیف «سپهر کبود» (بیایید تا جمله مستان شویم)
لحظۀ ناب 05:04
15
فرود به ماهور
لحظۀ ناب 01:11
16
ساز و آواز خیامی (از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن)
لحظۀ ناب 01:16
17
قطعۀ خسروانی
لحظۀ ناب 02:03
18
ساز و آواز لحظۀ ناب (شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب)
لحظۀ ناب 01:22
19
تصنیف «عشق تو» (عشق تو می‌کشاندم شهر‌به‌شهر، کو‌به‌کو)
لحظۀ ناب 04:47