هومن مهدویان

هومن مهدویان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «عهد نگاه»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 03:30
2
آواز سه‌گاه
ترنجستان مجید حسین‌خانی 10:46
3
تصنیف «تمنا»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 05:47
4
تصنیف «انگار آینه»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 06:28
5
ایران (سرزمین روشنایی)
دوره‌گرد گروه مدیان 20:23
6
ترکیه
دوره‌گرد گروه مدیان 04:37
7
عرب
دوره‌گرد گروه مدیان 04:47
8
یونان
دوره‌گرد گروه مدیان 04:47
9
ارمنستان
دوره‌گرد گروه مدیان 03:35
10
مقدمۀ کردستان
دوره‌گرد گروه مدیان 02:24
11
کردستان
دوره‌گرد گروه مدیان 04:54
12
رومانی
دوره‌گرد گروه مدیان 03:48
13
ایران (سِحرِ سَحَر)
دوره‌گرد گروه مدیان 04:50
14
دیدار
یاد نگاه 05:50
15
سنتور و آواز
یاد نگاه 05:51
16
افسوس
یاد نگاه 01:43
17
ره بیداد
یاد نگاه 06:04
18
مقدمۀ رؤیا
یاد نگاه 02:26
19
رؤیا
یاد نگاه 03:22
20
سه‌تار و آواز
یاد نگاه 07:11
21
انتظار
یاد نگاه 05:05
22
اشتیاق
یاد نگاه 04:42