مهیار همتی

مهیار همتی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
گلم وای
گورَه مهیار همتی 09:03
2
سوئیت مستی - اولین قدم
گورَه مهیار همتی 01:43
3
سوئیت مستی - دومین قدم
گورَه مهیار همتی 01:36
4
سوئیت مستی - سومین قدم
گورَه مهیار همتی 00:25
5
خواب
گورَه مهیار همتی 01:17
6
شاید اگر مادربزرگ لالائی‌اش را ادامه می‌داد
گورَه مهیار همتی 04:28
7
سقوط - قسمت اول
گورَه مهیار همتی 02:19
8
سقوط - قسمت دوم
گورَه مهیار همتی 06:03
9
گذار (به اردشیر همتی)
گورَه مهیار همتی 06:48
10
کوئینتت برای گیتار (به کیوان میرهادی)
گورَه مهیار همتی 05:57
11
نجوا (برای آیدا)
نجوا مهیار همتی 01:47
12
ساراباند
نجوا مهیار همتی 03:00
13
توریخا
نجوا مهیار همتی 02:24
14
جمعه‌بازار
نجوا مهیار همتی 02:46
15
لا کمپارسیتا
نجوا مهیار همتی 01:42
16
آداجیو
نجوا مهیار همتی 06:18
17
رقص آسیابان
نجوا مهیار همتی 02:38
18
بالاد برای آدلاین
نجوا مهیار همتی 02:30
19
آشر والس
نجوا مهیار همتی 06:43
20
تمی از کنسرتو آرانخوئز
نجوا مهیار همتی 02:22
21
والس شمارۀ 3، اپوس 8
نجوا مهیار همتی 04:23
22
سوگواری (براساس آواز بیات اصفهان)
نجوا مهیار همتی 04:05
23
تمی از فیلم «فهرست شیندلر»
نجوا مهیار همتی 03:40