گروه پایور

گروه پایور

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
گروه‌نوازی (چهارگاه)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:50
2
پیش‌درآمد
راز دل 07:01
3
آواز و کمانچه (درآمد دشتی، بیات راجع، حزین، فرود سارنگ)
راز دل 11:01
4
تصنیف «گریه را به مستی»
راز دل 11:03
5
دونوازی تار و تنبک
راز دل 01:31
6
آواز و تار (عشاق، قرچه، رضوی، ابوعطا، فرود به سارنگ)
راز دل 09:16
7
آواز و سنتور (دیلمان، عشاق، فرود)
راز دل 07:49
8
تصنیف «از خون جوانان»
راز دل 08:23
9
رنگ دشتی
راز دل 01:33
10
راز و نیاز
هم‌نوازی استادان گروه پایور 07:51
11
درآمد خارا
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:32
12
کرشمه
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:52
13
درآمد اوج (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:43
14
ضربی نغمه (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:55
15
نغمه (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:44
16
رضوی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:59
17
جوادخانی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:57
18
درآمد حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:29
19
تک‌نوازی تنبک (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:35
20
ضربی حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:31
21
حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:45
22
دوبیتی، قجر (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 03:02
23
قجر (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:49
24
ضربی نغمه 2 (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:31
25
ترانه (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:45