پوریا اخواص
تاریخ تولد: 1360
شهر: تهران

پوریا اخواص

آموزش موسیقی خود را نزد ناصر نظرشروع کرد و نزد استاد محسن کرامتی دورۀ عالی و مرکب‌خوانی خود را به اتمام رساند سپس نزد حسین علیزاده با مبانی علمی آواز و تحلیل ردیف آشنا شد. نوازندگی کمانچه و قیچک را از سال 1378 شروع کرد و همراه گروه هم‌آوایان به سرپرستی حسین علیزاده به اجرای کنسرت‌های متعدد در کشورهای اروپایی و آ»ریکا پرداخته است. همچنین موفق به کسب دیپلم افتخار از نخستین فستیوال بین‌المللی مقام باکو شد.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «آتش عشق»
ای سرخوشان پوریا اخواص 04:57
2
تک‌نوازی (براساس مقام ساروخانی)
ای سرخوشان پوریا اخواص 03:04
3
تصنیف «شیدا»
ای سرخوشان پوریا اخواص 05:02
4
تصنیف «تنبور»
ای سرخوشان پوریا اخواص 06:44
5
دونوازی تنبور و تبلا
ای سرخوشان پوریا اخواص 04:55
6
تصنیف «سرخوشان»
ای سرخوشان پوریا اخواص 06:10
7
قطعۀ «وصل یار»
ای سرخوشان پوریا اخواص 04:52
8
تصنیف «درویش»
ای سرخوشان پوریا اخواص 06:08
9
تصنیف «عشق سلطان»
ای سرخوشان پوریا اخواص 05:15
10
سرنوشت من
ریشه در خاک پوریا اخواص 08:22
11
نوا (ساز) ۱
ریشه در خاک پوریا اخواص 07:45
12
نیایش
ریشه در خاک پوریا اخواص 08:40
13
نوا (ساز) ۲
ریشه در خاک پوریا اخواص 04:48
14
ریشه در خاک
ریشه در خاک پوریا اخواص 09:11
15
آواز
ریشه در خاک پوریا اخواص 04:40
16
ای وطن
ریشه در خاک پوریا اخواص 05:51
17
مقدمۀ «به‌یاد دوست»
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 08:16
18
اشک من (آواز با سنتور)
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 12:56
19
تصنیف «ای صنم»
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 08:16
20
راجه (سنتور)
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 00:51
21
چهارمضراب «رقص مضراب»
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 01:24
22
راجه (آواز با سنتور و تار)
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 07:53
23
تصنیف «ساقیا»
یاد بی‌برگی پوریا اخواص 05:08