محمدامین اکبرپور
تاریخ تولد: 1358
شهر: اهواز

محمدامین اکبرپور

مقدمات موسیقی را از سال 1368 با یادگیری ساز تنبک آغاز نمود. از سال 1370 تار و سه‌تار را نزد استادان زیدالله طلوعی، کیوان ساکت، داریوش پیرنیاکان و محمدرضا لطفی فراگرفت. در سال 1378 وارد دانشکده هنر و معماری تهران شد و در مقطع کارشناسی رشتۀ موسیقی فارغ‌التحصیل گشت. او از سال 1379 تا 1381 در مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایرانی به عنوان عضو پیوشته فعالیت داشته.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ سروش (به همراه آواز و تار)
سروشان محسن کرامتی 19:46
2
ضربی دلکش (به همراه آواز و کمانچه)
سروشان محسن کرامتی 14:13
3
نغمۀ عشق
سروشان محسن کرامتی 05:20
4
راهروان
سروشان محسن کرامتی 07:39
5
رِنگ مادر
سروشان محسن کرامتی 01:27
6
مقدمه
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 03:18
7
پیش درآمد (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگچه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:41
8
درآمد، آواز، پیش زنگوله، کرشمه، زنگ شتر (از ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:38
9
چهارمضراب (بر اساس ضربی نی‌داود و بیگجه‌خانی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:10
10
زابل، مویه (از صفحۀ نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 04:16
11
جنگ (بر اساس ضربی شهنازی)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 05:22
12
مخالف، نغمه، مغلوب، مویه، حدی پهلوی، رجز، فرود (از صفحه و ردیف نی‌داود)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 08:45
13
خزان (بر اساس ضربی مختاری)
سینۀ مشروح (یادوارۀ مرتضی نی‌داود) محمدامین اکبرپور 12:30
14
ضربی حجاز
قصۀ آفاق سبحان مهدی‌پور 02:27
15
پیش‌درآمد
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 07:23
16
قطعۀ «گردش دوران»
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 11:19
17
مقدمه
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 08:02
18
هفت‌ضربی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 05:06
19
گلبانگ
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:21
20
تلاطم
نصیرخوانی علیرضا حاجی‌طلب 12:54
21
هرچند که بود
نصیرخوانی علیرضا حاجی‌طلب 06:27
22
شیر نگهبان زمین
نصیرخوانی علیرضا حاجی‌طلب 06:34
23
ایران
نصیرخوانی علیرضا حاجی‌طلب 03:08