مرتضی (بامداد) فلاحتی
تاریخ تولد: 8 تیر 1361
شهر: یزد

مرتضی (بامداد) فلاحتی

آواز را از کودکی نزد پدر خود سیدحسین فلاحتی و ساز تنبک را نزد مهدی مثنوی و ساز سه‌تار را با اصغر حسینی فراگرفت و همچنین صداسازی آوازی را نزد استاد احمد ابراهیمی و محسن کرامتی و مکتب اصفهان را نزد حسین عمومی فراگرفت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بشنو از نی
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 05:50
2
بنمای رخ
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 06:25
3
مرو آنجا
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 03:06
4
دیدار
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 07:13
5
دیده از خلق ببستم (تک‌نوازی شورانگیز)
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 08:16
6
موسی و شبان
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 05:00
7
بازار مسگرها
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 02:37
8
پیر جنگی
...‌ بی‌صدف دُردانه باش مرتضی (بامداد) فلاحتی 06:53
9
باز باران (شوشتری)
باز باران مرتضی (بامداد) فلاحتی 06:44
10
شب فراق (شوشری)
باز باران مرتضی (بامداد) فلاحتی 08:29
11
جانِ جهان (چهارگاه، بیداد)
باز باران مرتضی (بامداد) فلاحتی 10:57
12
نشانِ بی‌نشانی (شوشتری، اصفهان)
باز باران مرتضی (بامداد) فلاحتی 22:27
13
در ثنای نبی‌اکرم(ص) (اصفهان)
باز باران مرتضی (بامداد) فلاحتی 08:35
14
چهارمضراب
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 02:52
15
ساز و آواز نوا
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 11:49
16
تصنیف «درد عشق»
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 04:33
17
تک‌نوازی سه‌تار
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 02:22
18
تصنیف آشنایی
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 08:12
19
ساز و آواز اجرای گوشه‌های اوج، قرچه، رضوی و فرود به نوا
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 08:29
20
تصنیف نوا
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 04:15
21
قطعۀ ضربی «اشتیاق»
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 05:27
22
تک‌نوازی سه‌تار
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 01:25
23
تصنیف بی‌من مرو
بی‌من مرو مرتضی (بامداد) فلاحتی 06:07
24
یک روز به شیدایی
رومی ۳ گروه رومی 05:44
25
قطعۀ «لالایی»
سیم آخر مرتضی (بامداد) فلاحتی 02:57