علی زند وکیلی

علی زند وکیلی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خراش و خروش و آتش
تماشای صبا علی زند وکیلی 17:00
2
تار تنها
تماشای صبا علی زند وکیلی 11:11
3
شهر زنده
تماشای صبا علی زند وکیلی 04:47
4
هق‌هقی برای بم
تماشای صبا علی زند وکیلی 08:16
5
قشقایی (کمانچه، سه‌تار)
تماشای صبا علی زند وکیلی 10:25
6
تنها تنها
تماشای صبا علی زند وکیلی 03:16
7
رقص زندگی
تماشای صبا علی زند وکیلی 08:30
8
آواز (در اندرون من خسته‌دل...)
چون رقص آب 03:47
9
روزگار غریبی‌ست نازنین
چون رقص آب 10:47
10
تار (از ماهور صغیر تا دشتی)
چون رقص آب 07:13
11
هیچ
چون رقص آب 03:22
12
در قفل در، کلیدی چرخید
چون رقص آب 08:44
13
بهشت
چون رقص آب 02:22
14
هفت‌ضربی
عبور از مه علی زند وکیلی 03:11
15
تصنیف «جور زمان»
عبور از مه علی زند وکیلی 03:56
16
تار و آواز
عبور از مه علی زند وکیلی 05:43
17
ضربی اصفهان
عبور از مه علی زند وکیلی 03:05
18
تک‌نوازی تار
عبور از مه علی زند وکیلی 02:59
19
تصنیف «ز گریه»
عبور از مه علی زند وکیلی 04:04
20
شوق
عبور از مه علی زند وکیلی 06:42
21
پیش‌درآمد نوا
عبور از مه علی زند وکیلی 03:59
22
تصنیف «بروم»
عبور از مه علی زند وکیلی 04:56
23
تک‌نوازی سنتور
عبور از مه علی زند وکیلی 02:20
24
بامداد (قطعه ضربی)
عبور از مه علی زند وکیلی 02:55
25
نی و آواز
عبور از مه علی زند وکیلی 05:03