بابک بوبان
تاریخ تولد: 1350
شهر: تهران

بابک بوبان

کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد زبان شناسی است. از اردیبهشت 1360 به فراگیری سنتور نزد استاد فرامرز پایور پرداخت و در جشنواره موسیقی فجر در سال‌های 1373 و 1374 مقام اول سنتور را کسب کرد. او تاکنون اجراهای متعددی از آثار خود را به صحنه برده است. با ساز دیوان نیز قطعات آوازی خود با شعر نیما را به صحنه برده است. بخش غالب ساخته‌های وی را موسیقی آوازی با شعر نو از نیما، شاملو و اخوان ثالث، موسیقی سازی بداهه و موسیقی برای کوکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.