علیرضا جواهری
تاریخ تولد: 1353
شهر: مشهد

علیرضا جواهری

مقدمات موسیقی را در شهر مشهد سال 1365 نزد عباس خمر و ردیف میرزاعبدالله را نزد کیوان ساکت فراگرفت. سنتور و موسیقی ایرانی را با استادان رضا شفیعیان و پرویز مشکاتیان و تنبک را با آقای داریوش اسحاقی آموخت. در سال‌های 1373-1370 با همکاری آقای داریوش اسحاقی گروه ضرباهنگ را تشکیل داد قطعات بسیاری را برای این گروه ساخت و به همراه انها اجرا کرد. در سال 1379 در رشتۀ موسیقی از دانشگاه هنر تهران فارغ‌التحصیل شد. تاکنون با گروه‌های موسیقی چکاد و عارف همکاری داشته و اجراهای متعددی را با آنها در داخل و خارج از کشور داشته است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خاوران
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:11
2
تک‌نوازی سه‌تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:45
3
هشت‌ضربی راک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:37
4
تک‌نوازی سنتور
در مکتب عشق علیرضا جواهری 06:27
5
پرستش بهار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 04:35
6
جنگ
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:34
7
تک‌نوازی تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:56
8
ضربی مخالف
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:43
9
تک‌نوازی تار
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:36
10
پگاه
در مکتب عشق علیرضا جواهری 03:39
11
اتود ماهور
در مکتب عشق علیرضا جواهری 06:05
12
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد امیرناصر افتتاح)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:06
13
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد حسین تهرانی و محمد اسماعیلی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:54
14
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد محمد اسماعیلی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:16
15
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد ناصر فرهنگ‌فر)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:21
16
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد امیر بیداریان)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 00:54
17
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (به‌یاد ابوالحسن صبا)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 00:59
18
تک‌نوازی تمبک و گفتار بهمن رجبی (دوضربی)
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:19
19
رِنگ بیات ترک
در مکتب عشق علیرضا جواهری 01:47
20
تک‌نوازی سنتور
فردای دگر 03:31
21
تک‌نوازی سنتور (عراق)
فردای دگر 03:00
22
چهارمضراب شور
گل‌آئین علیرضا جواهری 01:52
23
سماع آوا (شور)
گل‌آئین علیرضا جواهری 02:23
24
خزان (شور)
گل‌آئین علیرضا جواهری 06:05
25
مضراب‌پرانی شور
گل‌آئین علیرضا جواهری 01:06