ابوالفضل زرویی نصرآباد
تاریخ تولد: 15 اردیبهشت 1348
شهر: تهران

ابوالفضل زرویی نصرآباد

ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنرپردازمتولد 1348 درتهران است. او کارشناس ارشد ادبیات فارسی است و از سال 1368 کار مطبوعاتی و فرهنگی خود را آغاز کرد. همکاری با نشریات گل‌آقا، همشهری، جام‌جم، ایرانیان، انتخاب، زن و... و همکاری با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از جمله فعالیت‌های وی در این زمینه است. همچین او از سال 1385 در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:10
2
بخش 2
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:27
3
بخش 3
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:06
4
بخش 4
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:07
5
بخش 5
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:09
6
بخش 6
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:49
7
بخش 7
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:14
8
بخش 8
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:36
9
بخش 9
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:11
10
بخش 10
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:46
11
بخش 11
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:52
12
بخش 12
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:31
13
بخش 13
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:14
14
بخش 14
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:16
15
بخش 15
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:39
16
بخش 16
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:50
17
بخش 17
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:37
18
بخش 18
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:44
19
بخش 19
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:43
20
بخش 20
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:18
21
بخش 21
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:26
22
بخش 22
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:36
23
بخش 23
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:32
24
بخش 24
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:45
25
بخش 25
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:48